Evolution of Form


The formless gives way to form. The form evolves. We see the beauty in the form but its essence & grandeur remain in the formless…

 • Ruyena
 • Kaama
 • Mahai
 • Maaji
 • Umana
 • Gaima
 • Aidem
 • Gabi
 • Aryam
 • Amaka
 • Movu
 • Ekudi
 • Kagu
 • Majis
 • Ameer
 • Lexa
 • Namza
 • Eitan
 • Wombi
 • Seraya
 • Vaduna
 • Hayin
 • Ruyena
 • Aytan
 • Sekalu